Tämä on Kopio-Raksa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.3.2018. Viimeisin muutos 30.6.2022.

REKISTERINPITÄJÄ

Kopio-Raksa (Viljakainen Yhtiöt Oy)
017 822 727
Päiviönkatu 19, 74100 IISALMI

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Anssi Viljakainen
Päiviönkatu 19
74100 IISALMI
Sähköposti: anssi@kopio-raksa.fi

REKISTERIN NIMI

Kopio-Raksa asiakas- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Kävijän tilaaman uutiskirjeen, oppaan ja markkinointiviestien lähetykseen. Rekisterin avulla hoidetaan lisäksi asiakassuhdetta, lähetetään tilauksen valmistustietoja, lisätietopyyntöjä, vedoksia yms. tilaukseen liittyviä tietoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan itse lomakkeella antamista tiedoista, verkkokaupan asiakasrekisteristä sekä asiakassuhteen hoitamista varten kysytyistä tiedoista.

EVÄSTEIDEN KERÄÄMINEN

Keräämme verkkosivuillamme evästeiden avulla käyttäjäkokemusta parantavaa tietoa, jota käytetään myös markkinoinnin kohdistamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, kun käytetään järjestelmää MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella täyttämällä henkilötietonsa lomakkeen kautta ja osallistumalla testiin, tilaamalla verkkosivuilla tarjolla olevan oppaan tai tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Kopio-Raksa Oy:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille. Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.